Советы

Оригінальні огорожі своїми руками

Оригінальні огорожі своїми руками Побудувати за містом будинок і сьогодні мріють багато міські жителі і ті, кому вдається втілити мрію в життя, стикаються з досить несподіваними проблемами з облагороджування ділянки.

Жилой комплекс Традиция

Жилой комплекс Традиция

Ка ки ми  кри тери ями  мы руко во дствуемся, ко гда  выби ра ем ра йо н, до м и , на ко нец, недви жи мо сть сво ей мечты? На  что  о бра ща ем вни ма ни е, а  что  о ста ется вне по ля на шего  зрени я?

Як зробити паркан красивим

Як зробити паркан красивим

Спорудити огорожу навколо своєї території, нехай навіть чисто символічну – бажання цілком законне і виправдане. По суті, паркан є обов'язковим атрибутом будь-якого приватного будови,

Страницы