Советы

Жилой комплекс Традиция

Жилой комплекс Традиция

Ка ки ми  кри тери ями  мы руко во дствуемся, ко гда  выби ра ем ра йо н, до м и , на ко нец, недви жи мо сть сво ей мечты? На  что  о бра ща ем вни ма ни е, а  что  о ста ется вне по ля на шего  зрени я?

Як зробити паркан красивим

Як зробити паркан красивим

Спорудити огорожу навколо своєї території, нехай навіть чисто символічну – бажання цілком законне і виправдане. По суті, паркан є обов'язковим атрибутом будь-якого приватного будови,

«Парканні» тонкощі

«Парканні» тонкощі

Паркан – елемент, для приватного володіння, невід'ємний. На нього покладено забагато функцій. Це і захист територій, та позначення меж ділянки, і охорона особистого життя від усіляких зазіхань.

Страницы